Välkommen till Polska Sällskapet Ogniwo i Stockholm


Ogniwo


Sällskapet uppgift är att upprätthålla polska traditioner samt att sprida polsk kultur både bland polska emigranter och i det svenska samhället. Sällskapet bedriver aktiviteter för såväl barn och ungdomar som vuxna.

Regelbundna aktiviteter äger rum i OGNIWO's lokal:

Svenska

Vi tar emot anmällningar för kurser i svenska
till hösten svenska för polaker -
en nya grundkurser för nybörjare.


Tidigare aktiviteter

Styrelsen

Hita hit

taniec
wystawa

Medlemskap

Vill du bli medlem i Ogniwo i Stockholm kontakta oss
på telefon 08-653 20 52
eller mail info@ogniwo.se
Innan du kontaktar oss vill vi att du läser igenom våra stadgar
så du är införstådd med dem och accepterar dem.
Medlemsavgiften är idag på 150 kr/medlem och år.
Vårt postgiro är 850587-7.